onsdag 29 mars 2023


 


Bergseleven

Livet i Falun på 1860-talet

av

Margareta Hildebrandt

 

 I boken får vi följa Richard Åkerman under några år som elev vid Bergskolan i Falun. Dagarna fylls med baler, middagar, teater och andra nöjen. Flickorna tjusas av de unga bergseleverna och hoppas att hitta en blivande make. Som färdig bergsingenjör reser Richard sedan runt till olika bruk och hjälper till att sätta igång masugnar. Underlag till berättelsen är en samling brev som Richard Åkerman skrev till sin syster i Stockholm. Breven återges i kursiv stil i stort sett så som han skrev dem. Texten mellan breven är författarens egen fantasi delvis grundad på andra dokument om familjen och fakta hämtade från andra källor. Richard Åkerman var författarens farfars farfar.

Richard blev 1883 professor i metallurgi vid Bergshögskolan i Stockholm. 1891 utnämndes han till generaldirektör för kommerskollegium. 1894 fick han Jernkontorets stora guldmedalj. Mineralet åkermanit är uppkallat efter Richard Åkerman.

Tryckt 2023
Sidantal: 324, hård pärm
Pris: 180 kr 
Pris inklusive porto och emballage: 244 kr (reservation för höjda portokostnader)
Försäljning : Telefon 070-2412742 .  e-post: hildebrandt@telia.com